نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/20 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/20 جمعه ساعت 14:36:02 روز ۱۴۰۰/۵/۲۹ بیست و نه مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,685 دلار 305,090 یورو
269,140 بالاترین قیمت دلار 268,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
373,085 پوند 73,965 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,595 لیر 41,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,995 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post