نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/17 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/17 سه شنبه ساعت 14:35:31 روز ۱۴۰۰/۵/۲۶ بیست و شش مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,070 دلار 305,090 یورو
269,140 بالاترین قیمت دلار 268,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
374,020 پوند 73,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,100 لیر 41,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,689 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post