نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/15 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/15 یکشنبه ساعت 14:31:28 روز ۱۴۰۰/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

266,530 دلار 305,271 یورو
266,530 بالاترین قیمت دلار 263,490 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
371,571 پوند 72,611 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,481 لیر 41,431 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,801 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post