نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/14 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/14 شنبه ساعت 14:35:18 روز ۱۴۰۰/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

265,390 دلار 304,508 یورو
267,240 بالاترین قیمت دلار 263,090 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
370,540 پوند 72,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,200 لیر 41,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,048 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post