نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/13 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/13 جمعه ساعت 14:35:08 روز ۱۴۰۰/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

264,921 دلار 303,711 یورو
266,840 بالاترین قیمت دلار 262,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
369,361 پوند 72,621 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,531 لیر 41,581 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,961 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post