نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/11 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/11 چهارشنبه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۰/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

266,970 دلار 304,070 یورو
267,140 بالاترین قیمت دلار 263,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
371,170 پوند 72,680 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,603 لیر 41,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,203 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post