نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/09 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/09 دوشنبه ساعت 14:31:11 روز ۱۴۰۰/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

258,290 دلار 297,700 یورو
258,540 بالاترین قیمت دلار 256,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
361,310 پوند 70,727 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,800 لیر 40,437 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
237,787 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post