نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/08 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/08 یکشنبه ساعت 14:33:10 روز ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,810 دلار 295,453 یورو
257,440 بالاترین قیمت دلار 252,390 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,620 پوند 69,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,553 لیر 39,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
237,653 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post