نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/07 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/07 شنبه ساعت 14:34:41 روز ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,890 دلار 294,690 یورو
256,440 بالاترین قیمت دلار 253,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,814 پوند 69,874 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,864 لیر 39,814 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
210,914 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post