نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه ساعت 14:32:30 روز ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,890 دلار 294,870 یورو
256,740 بالاترین قیمت دلار 255,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,830 پوند 69,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,954 لیر 39,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,904 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post