نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه ساعت 14:31:32 روز ۱۴۰۰/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,390 دلار 295,911 یورو
257,340 بالاترین قیمت دلار 254,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,570 پوند 69,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,300 لیر 39,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,931 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post