نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/03 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/03 سه شنبه ساعت 14:33:23 روز ۱۴۰۰/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,890 دلار 294,840 یورو
257,940 بالاترین قیمت دلار 255,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
361,220 پوند 70,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,000 لیر 40,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,220 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post