نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/02 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/02 دوشنبه ساعت 14:33:20 روز ۱۴۰۰/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

254,690 دلار 294,710 یورو
256,640 بالاترین قیمت دلار 254,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,260 پوند 69,390 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,500 لیر 39,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,540 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post