نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/01 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/08/01 یکشنبه ساعت 14:33:06 روز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

254,430 دلار 296,300 یورو
257,640 بالاترین قیمت دلار 254,290 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
356,070 پوند 69,240 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,100 لیر 39,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,133 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post