نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/31 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/31 شنبه ساعت 14:42:03 روز ۱۴۰۰/۵/۹ نه مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

259,490 دلار 295,400 یورو
269,940 بالاترین قیمت دلار 256,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
364,140 پوند 70,830 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,932 لیر 40,582 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,132 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post