نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/30 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/30 جمعه ساعت 14:36:43 روز ۱۴۰۰/۵/۸ هشت مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,643 دلار 288,370 یورو
256,240 بالاترین قیمت دلار 251,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,013 پوند 70,373 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,553 لیر 40,203 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,153 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post