نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/28 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/28 چهارشنبه ساعت 14:32:56 روز ۱۴۰۰/۵/۶ شش مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

254,290 دلار 288,370 یورو
254,440 بالاترین قیمت دلار 251,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,460 پوند 69,240 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,700 لیر 39,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,700 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post