نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/27 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/27 سه شنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۰/۵/۵ پنج مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,060 دلار 286,850 یورو
252,340 بالاترین قیمت دلار 250,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,000 پوند 68,660 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,751 لیر 39,301 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,050 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post