نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/26 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/26 دوشنبه ساعت 14:31:38 روز ۱۴۰۰/۵/۴ چهار مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,790 دلار 287,990 یورو
250,040 بالاترین قیمت دلار 247,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,260 پوند 68,050 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,100 لیر 38,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,050 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post