نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ساعت 14:43:28 روز ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,720 دلار 287,760 یورو
246,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,830 پوند 67,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,900 لیر 38,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,622 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post