نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ساعت 14:35:39 روز ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,375 دلار 287,945 یورو
246,340 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,545 پوند 67,135 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,895 لیر 38,345 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,095 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post