نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ساعت 14:34:20 روز ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,570 دلار 288,210 یورو
246,340 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,160 پوند 67,070 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,160 لیر 38,610 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,360 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post