نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,953 دلار 288,593 یورو
245,440 بالاترین قیمت دلار 244,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
336,863 پوند 67,543 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,363 لیر 38,713 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,113 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post