نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ساعت 14:31:09 روز ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,106 دلار 287,850 یورو
245,040 بالاترین قیمت دلار 244,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
336,830 پوند 66,690 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,916 لیر 38,266 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,666 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post