نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه ساعت 14:33:33 روز ۱۴۰۰/۴/۲۸ بیست و هشت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

244,390 دلار 287,740 یورو
245,640 بالاترین قیمت دلار 244,090 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
338,080 پوند 66,520 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,500 لیر 37,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,487 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post