نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه ساعت 14:32:58 روز ۱۴۰۰/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,540 دلار 288,550 یورو
247,640 بالاترین قیمت دلار 246,390 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,910 پوند 67,100 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,080 لیر 38,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,180 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post