نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۰/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,590 دلار 288,870 یورو
248,340 بالاترین قیمت دلار 247,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
343,540 پوند 67,420 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,822 لیر 39,172 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,022 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post