نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه ساعت 14:31:38 روز ۱۴۰۰/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,215 دلار 294,850 یورو
247,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,285 پوند 67,495 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,125 لیر 38,575 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,425 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post