نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه ساعت 14:32:04 روز ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,290 دلار 294,850 یورو
247,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,820 پوند 67,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,069 لیر 38,619 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,369 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post