نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/14 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/14 چهارشنبه ساعت 14:37:57 روز ۱۴۰۰/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,830 دلار 294,850 یورو
247,640 بالاترین قیمت دلار 244,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,730 پوند 66,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,722 لیر 38,372 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,722 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post