نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/13 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/13 سه شنبه ساعت 14:34:35 روز ۱۴۰۰/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,690 دلار 294,750 یورو
249,740 بالاترین قیمت دلار 247,090 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,710 پوند 67,460 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,800 لیر 38,450 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,764 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post