نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/12 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/12 دوشنبه ساعت 14:33:35 روز ۱۴۰۰/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,490 دلار 294,810 یورو
250,140 بالاترین قیمت دلار 249,290 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,450 پوند 67,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,395 لیر 38,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,495 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post