نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/11 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/11 یکشنبه ساعت 14:31:46 روز ۱۴۰۰/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

250,233 دلار 292,910 یورو
249,640 بالاترین قیمت دلار 248,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,240 پوند 67,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,800 لیر 39,643 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,943 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post