نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/10 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/10 شنبه ساعت 14:32:46 روز ۱۴۰۰/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,330 دلار 293,893 یورو
250,340 بالاترین قیمت دلار 248,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,230 پوند 67,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,800 لیر 39,043 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,843 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post