نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/09 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/09 جمعه ساعت 14:34:15 روز ۱۴۰۰/۴/۱۸ هجده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

250,577 دلار 295,317 یورو
251,140 بالاترین قیمت دلار 249,490 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,087 پوند 68,537 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,800 لیر 39,187 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,287 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post