نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/07 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/07 چهارشنبه ساعت 14:31:56 روز ۱۴۰۰/۴/۱۶ شانزده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,490 دلار 296,020 یورو
250,640 بالاترین قیمت دلار 249,090 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,290 پوند 67,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,800 لیر 38,898 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,998 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post