نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/06 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/06 سه شنبه ساعت 14:31:44 روز ۱۴۰۰/۴/۱۵ پانزده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

251,490 دلار 295,820 یورو
251,640 بالاترین قیمت دلار 250,590 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,730 پوند 68,480 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,000 لیر 39,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,434 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post