نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/05 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/05 دوشنبه ساعت 14:36:24 روز ۱۴۰۰/۴/۱۴ چهارده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,740 دلار 296,100 یورو
251,340 بالاترین قیمت دلار 249,590 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,480 پوند 67,990 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,590 لیر 39,690 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,190 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post