نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/04 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/04 یکشنبه ساعت 14:32:29 روز ۱۴۰۰/۴/۱۳ سیزده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

253,090 دلار 298,510 یورو
254,640 بالاترین قیمت دلار 252,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
354,710 پوند 68,930 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,200 لیر 39,586 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,136 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post