نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/03 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/03 شنبه ساعت 14:31:22 روز ۱۴۰۰/۴/۱۲ دوازده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,490 دلار 297,000 یورو
252,840 بالاترین قیمت دلار 251,390 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,920 پوند 68,780 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,599 لیر 39,699 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,349 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post