نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/02 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/02 جمعه ساعت 14:32:32 روز ۱۴۰۰/۴/۱۱ یازده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

251,791 دلار 307,660 یورو
253,440 بالاترین قیمت دلار 250,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,261 پوند 68,761 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,900 لیر 39,381 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,681 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post