نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/01 پنجشنبه ساعت 14:36:24 روز ۱۴۰۰/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

250,990 دلار 307,660 یورو
253,440 بالاترین قیمت دلار 250,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,080 پوند 68,290 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,900 لیر 39,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,812 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post