نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/30 چهارشنبه ساعت 14:36:24 روز ۱۴۰۰/۴/۹ نه تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,990 دلار 292,470 یورو
253,430 بالاترین قیمت دلار 249,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,030 پوند 68,890 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,284 لیر 39,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,584 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post