نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/29 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/29 سه شنبه ساعت 14:36:02 روز ۱۴۰۰/۴/۸ هشت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

251,390 دلار 291,910 یورو
252,040 بالاترین قیمت دلار 248,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,840 پوند 68,460 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,291 لیر 39,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,900 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post