نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/28 دوشنبه ساعت 14:34:02 روز ۱۴۰۰/۴/۷ هفت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,790 دلار 282,890 یورو
247,940 بالاترین قیمت دلار 246,290 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,580 پوند 67,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,400 لیر 38,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,500 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post