نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/27 یکشنبه ساعت 14:33:53 روز ۱۴۰۰/۴/۶ شش تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

244,510 دلار 283,499 یورو
245,130 بالاترین قیمت دلار 243,490 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,060 پوند 66,580 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,900 لیر 38,689 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,689 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post