نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/26 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/26 شنبه ساعت 14:32:27 روز ۱۴۰۰/۴/۵ پنج تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,190 دلار 283,797 یورو
245,700 بالاترین قیمت دلار 244,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,030 پوند 66,770 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,000 لیر 39,087 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,987 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post