نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/25 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/25 جمعه ساعت 14:33:15 روز ۱۴۰۰/۴/۴ چهار تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,166 دلار 283,186 یورو
242,440 بالاترین قیمت دلار 241,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,326 پوند 66,156 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,076 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,876 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post