نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/24 پنجشنبه ساعت 14:33:53 روز ۱۴۰۰/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,200 دلار 283,042 یورو
242,440 بالاترین قیمت دلار 241,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,650 پوند 65,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,032 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,732 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post