نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/23 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/23 چهارشنبه ساعت 14:37:15 روز ۱۴۰۰/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,990 دلار 282,840 یورو
243,340 بالاترین قیمت دلار 240,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,420 پوند 65,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,745 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,245 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post